Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Շենգենյան վիզա

Շենգենյան վիզա, որը տրամադրվում է Շենգենյան համաձայնագրի երկրներ կարճաժամկետ այցերի (առավելագույնը 90 օր կես տարվա ընթացքում) համար՝ առանց աշխատանքային գործունեություն ծավալելու…

Հուշաթերթիկներ ու տեղեկություններ Շենգենյան վիզայի մասին

Գործերի նախապատրաստում Խնդրում ենք նախապատրաստել Ձեր գործերն ըստ հետևյալ երեք քայլերի․ Լրացնել դիմում-հարցաթերթիկըՀավաքել պահանջվող փաստաթղթերը․ Բացակայող փաստաթղթերը կամ տեղեկանքները կարող են…

Գործերի հանձնում

Թիվ 1683/95 (EG) հրամանով սահմանվել է Եվրամիության անդամ երկրների վիզայի միասնական տեսքը: Հայաստանում նոր պիտակը կիրառության մեջ կմտնի ամենայն հավանականությամբ 2018թ. դեկտեմբերի 17-ին հաջորդող շաբաթվա ընթացքում՝ կախված դեսպանությունում դեռևս առկա հին պիտակների քանակից:

Վիզայի նոր, միասնական պիտակ

Յուրաքանչյուր վիզա տրամադրելուց առաջ դեսպանությունն ըստ Վիզակոդեքսի ստուգում է հետևյալ չափորոշիչների առկայությունը.այցի նպատակըճամփորդության ֆինանսավորումըՀայաստան վերադառնալու…

Վիզա տրամադրելու նախապայմանները

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Շենգենյան վիզա կարող է տրամադրվել միայն այն դեպքում, երբ առկա է բավարար ճամփորդական բժշկական ապահովագրության քարտ: Ճամփորդական բժշկական ապահովագրությունն ունի հետևյալ…

Ճամփորդական բժշկական ապահովագրություն

Գործերը հանձնելու ընթացակարգը Յուրաքանչյուր երեխայի համար լրացվում է առանձին դիմում-հարցաթերթիկ, որը ստորագրում են խնամակալության իրավունք ունեցողները (որպես կանոն՝ ծնողները): 16 տարին լրացած…

Ցուցումներ անչափահասների համար

Ձեր կարծիքով Ձեր դիմումն անհիմն մերժվել է: Այստեղ Դուք կգտնեք բացատրություններ Ձեր ստացած մերժման վերաբերյալ, որոնք Ձեզ կօգնեն ավելի լավ հասկանալ, թե ի՞նչը կարող է հանդիսանալ մերժման պատճառ: Եթե…

Մերժման դեպքում բողոքարկման գործընթաց

Դուք վիզա եք ստացել շենգենյան պետություններ մուտք գործելու համար: Խնդրում ենք կարճաժամկետ այցի համար վիզա ստանալուց անմիջապես հետո ստուգել տվյալների ճշտությունը: Հատկապես անհրաժեշտ է ստուգել…

Տեղեկություններ վիզա ստացած անձանց համար

Եվրամիության և ՀՀ միջև կնքված վիզայի դյուրացման համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո բազմաթիվ դիմողներ լիովին ազատվում են վիզայի վճարներից։

Վիզայի վճարներից ազատում

Եվրամիության և ՀՀ-ի միջև կնքված վիզաների դյուրացման համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո բազմաթիվ դիմողների հնարավորություն ընձեռնվեց ստանալ երկար ժամկետով, բազմակի մուտքով վիզա։

Երկար ժամկետով, բազմակի մուտքով վիզաների տրամադրում

Որտեղի՞ց կարելի է ստանալ դիմում-հարցաթերթիկ, ի՞նչ լեզվով պետք է լրացնել դիմում-հարցաթերթիկը: Ստորև կգտնեք այս և նմանատիպ այլ հարցերի պատասխաններն ու դիմում-հարցաթերթիկի լրացմանն առնչվող ցուցումներ:…

Հաճախ տրվող հարցեր վիզաների վերաբերյալ

01.03.2015թ․-ից Գերմանիայի դեսպանությունը վիզայի ընթացակարգի համար ընդունում է միայն թարմ, բիոմետրիկ (կենսաչափական) լուսանկարներ։ Պահանջվող լուսանկարի վերաբերյալ ցուցումները կարող եք գտնել…

Տեղեկություն բիոմետրիկ լուսանկարների վերաբերյալ

դեպի էջի սկիզբ