Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Շենգենյան վիզա՝ Գերմանիայի, Բելգիայի, Շվեդիայի ու Լյուքսեմբուրգի համար

Շենգենյան վիզա, որը տրամադրվում է Շենգենյան համաձայնագրի երկրներ կարճաժամկետ այցերի (առավելագույնը 90 օր կես տարվա ընթացքում) համար՝ առանց աշխատանքային գործունեություն ծավալելու…

Հուշաթերթիկներ ու տեղեկություններ շենգենյան վիզայի մասին

Գործերի նախապատրաստում Խնդրում ենք նախապատրաստել Ձեր գործերն ըստ հետևյալ երեք քայլերի․ Լրացնել դիմում-հարցաթերթիկըՀավաքել պահանջվող փաստաթղթերը․ Բացակայող փաստաթղթերը կամ տեղեկանքները կարող են…

Գործերի հանձնում

Յուրաքանչյուր վիզա տրամադրելուց առաջ դեսպանությունն ըստ Վիզակոդեքսի ստուգում է հետևյալ չափորոշիչների առկայությունը.այցի նպատակըճամփորդության ֆինանսավորումըՀայաստան վերադառնալու…

Վիզա տրամադրելու նախապայմանները

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ Շենգենյան վիզա կարող է տրամադրվել միայն այն դեպքում, երբ առկա է բավարար ճամփորդական բժշկական ապահովագրության քարտ: Ճամփորդական բժշկական ապահովագրությունն ունի հետևյալ…

Ճամփորդական բժշկական ապահովագրություն

Դիմելու կարգը Յուրաքանչյուր անչափահաս դիմումատուի համար լրացվում է առանձին դիմում-հարցաթերթիկ, որը ստորագրում են խնամակալները (որպես կանոն՝ ծնողները): Եթե դիմումատուի 16 տարին լրացել է, նա նույնպես…

Ցուցումներ անչափահասների համար

Ձեր վիզայի դիմումը մերժվել է: Վիզայի մերժման հիմքերը ներկայացված են մերժման գրության մեջ: Եթե պարզաբանումներին ծանոթանալուց հետո համաձայն չեք լինի դեսպանության որոշման հետ, կարող եք անձամբ կամ Ձեր…

Մերժման դեպքում բողոքարկման գործընթաց

Դուք վիզա եք ստացել շենգենյան պետություններ մուտք գործելու համար: Խնդրում ենք կարճաժամկետ այցի համար վիզա ստանալուց անմիջապես հետո ստուգել տվյալների ճշտությունը: Հատկապես անհրաժեշտ է ստուգել…

Տեղեկություններ վիզա ստացած անձանց համար

01․01․2014 թ․ ուժի մեջ է մտել Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև Վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագիրը։

Վիզայի տրամադրումը դյուրացնելու համաձայնագիրը

Եվրամիության և ՀՀ միջև կնքված վիզայի դյուրացման համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո բազմաթիվ դիմողներ լիովին ազատվում են վիզայի վճարներից։

Վիզայի վճարներից ազատում

Եվրամիության և ՀՀ-ի միջև կնքված վիզաների դյուրացման համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո բազմաթիվ դիմողների հնարավորություն ընձեռնվեց ստանալ երկար ժամկետով, բազմակի մուտքով վիզա։

Երկար ժամկետով, բազմակի մուտքով վիզաների տրամադրում

Հնարավոր է՝ Ձեր հարցի պատասխանն այստեղ արդեն զետեղված լինի: Ուստի խնդրում ենք նախքան դեսպանությանը հարցում ուղարկելը ուշադիր ծանոթանալ այս հարցերին: Շնորհակալություն:

Հաճախ տրվող հարցեր

Գերմանիայի դեսպանությունը վիզայի ընթացակարգի համար ընդունում է միայն թարմ, բիոմետրիկ (կենսաչափական) լուսանկարներ։ Պահանջվող լուսանկարի վերաբերյալ ցուցումները կարող եք գտնել լուսանկարների նմուշների…

Տեղեկություն բիոմետրիկ լուսանկարների վերաբերյալ

դեպի էջի սկիզբ