Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Վիզաների բաժնի հասցեն ու աշխատանքային ժամերը

Հոդված

Հասցե՝
 Երևան 0025, Չարենցի փ․ 29
Հեռախոս՝
+374 10 586591 յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 10։30-ից մինչև 12։00
Ֆաքս՝

+374 10 524781

(+49 30) 1817 67240

Վիզայի ընթացակարգի վերաբերյալ հարցերի դեպքում օգտվեք մեր ինտերնետային էջից: Ձեր հարցերի սպառիչ պատասխանը չգտնելու դեպքում, մեզ դիմեք էլեկտրոնային փոստով: Դեսպանությունը կփորձի հարցումներին պատասխանել ժամանակին:

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ, ելնելով տվյալների գաղտնիությունից, հեռախոսով տեղեկություններ չեն տրամադրվում վիզայի կամ դիմում-բողոքների, ինչպես նաև մերժման պատճառների վերաբերյալ: Նման դեպքերում խնդրում ենք էլեկտրոնային փոստով դիմել դեսպանություն` նշելով դիմողի անունը, ազգանունը և ծննդյան տվյալները:

Խնդրում ենք՝ վիզայի հետ կապված հարցումները, հնարավորության դեպքում, ուղարկել գերմաներեն կամ անգլերեն՝ լրացնելով վիզաների բաժնի հետ հետադարձ կապի ձևաթղթի համապատասխան դաշտերը ստորև նշված հղումով․

Կապ վիզաների բաժնի հետ

Այլ տեղեկություններ

Երևանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանությունը 2019թ․ հանգստյան օրերից բացի չի աշխատելու նաև ներքոնշյալ գերմանական և հայկական տոներին ու հիշատակի օրերին․ 01.01. (երեքշաբթի) Նոր…

Ոչ աշխատանքային օրեր 2019թ.

դեպի էջի սկիզբ