Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Հուշաթերթիկներ և տեղեկություններ ազգային վիզայի մասին

Հոդված

Այստեղ կգտնեք տեղեկություններ ազգային վիզայի, ինչպես նաև դիմելու ընթացակարգի վերաբերյալ

Դիմում-հարցաթերթիկները և հուշաթերթիկները տեղադրված են անվճար մեր կայքում: Վիզաների ընթացակարգի վերաբերյալ խորհրդատվություն կարող եք անվճար ստանալ հեռախոսով կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով։

Մյուս բոլոր անձինք և ծառայություններ մատուցող գրասենյակների աշխատակիցները, ովքեր գործում են վիզաների բաժնից դուրս, չեն համարվում վիզաների բաժնի աշխատակիցներ, և չեն համագործակցում վիզաների բաժնի հետ: Հարկ չկա դիմել նրանց օգնությանը: Դիմում-հարցաթերթիկը լրացնելու համար գրագրական ծառայություններին դիմելը պարտադիր չէ: Գրագրական ծառայություններին դիմել չի նշանակում, որ վիզաների բաժինը գործերը քննում է արտահերթ և պարտադիր վիզա է տրամադրում:


Վիզա ամուսնության գրանցման, ինչպես նաև ընտանիքի վերամիավորման նպատակով

Հուշաթերթիկ. այցագիր՝ Գերմանիայում ամուսնությունը գրանցելու և այնտեղ բնակվելու նպատակով
Հուշաթերթիկ. ընտանիքի վերամիավորում (ամուսնությունն արդեն գրանցվել է)

Լրացուցիչ հարցաշար ամուսնու հետ վերամիավորման կամ ամուսնություն կնքելու վերաբերյալ (խնդրում ենք համակարգչով մանրամասն լրացնել (գերմաներեն) և տպել)

Լրացուցիչ հարցաշար ամուսնու հետ վերամիավորման կամ ամուսնություն կնքելու վերաբերյալ (խնդրում ենք համակարգչով մանրամասն լրացնել (գերմաներեն) և տպել)​​​​​​​
Հուշաթերթիկ. երեխա-ծնող վերամիավորում (ծնողներից մեկը կամ երկուսն ապրում են Գերմանիայում)
Հուշաթերթիկ գերմաներենի տարրական գիտելիքների մասին՝ ամուսնուն/կնոջը միանալու նպատակով
Գերմաներենի տարրական գիտելիքների մասին տեղեկանք (Nachweis einfacher Deutschkenntnisse beim Ehegattennachzug aus dem Ausland)

Հուշաթերթիկ․ընտանիքի վերամիավորում ԳԴՀ տարածքում ապրող ԵՄ կամ ԵՏՏ (Եվրոպական տնտեսական տարածք) քաղաքացիների հետ (ոչ ԳԴՀ քաղաքացիների)

Հուշաթերթիկ․ Գերմանիայի քաղաքացի հանդիսացող երեխայի հետ միավորվելու կարգը

Հուշաթերթիկ․ ընտանիքի այլ անդամների միավորման կարգը

Վիզա ուսման, լեզվի երկարաժամկետ դասընթացների մասնակցելու, մասնագիտական ուսումնառության կամ պրակտիկայի նպատակով

Հուշաթերթիկ. ուսանողներ

Հուշաթերթիկ․ կացություն գիտահետազոտական աշխատանքի նպատակով
Հուշաթերթիկ. լեզվի դասընթացներ (90 օրից ավելի տևողությամբ)
Հուշաթերթիկ․ միջին մասնագիտական կրթություն

Հուշաթերթիկ․ հոսպիտացիա (3 ամսից ավելի տևողությամբ)

Հուշաթերթիկ․ պրակտիկա (ավելի քան 3 ամիս տևողությամբ)

Վիզա Au-Pair-գործունեության համար

Հուշաթերթիկ. AU-PAIR
Աշխատանքի դաշնային գործակալության ցուցումները Au-pair-գործունեության վերաբերյալ (գերմաներեն)

Վիզա աշխատանքային գործունեության համար

Հուշաթերթիկ․ կապույտ քարտ՝ „Blue Card EU"
Հուշաթերթիկ․ ինքնազբաղ և ազատ մասնագիտական գործունեություն

Հուշաթերթիկ․ մասնագիտական որակավորման ճանաչում

Հուշաթերթիկ․ ՏՏ ոլորտի մասնագետներ՝ մասնագիտական փորձով PDF / 452 KB

Հուշաթերթիկ․ միջին մասնագիտական որակավորման մասնագետներ (§ 18a AufenthG)

Հուշաթերթիկ․ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ

Հուշաթերթիկ․ մասնագետների համար արագացված գործընթաց՝ համաձայն ԳԴՀ «Կացության մասին օրենքի» 81a հոդվածի

Հուշաթերթիկ․ արվեստի գործիչներ և դերասաններ

Հուշաթերթիկ․աշխատանքի ընդունվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների մասնագետ վարորդների և ավտոբուսի վարորդների դեպքում

Վիզա վերադարձի նպատակով

Հուշաթերթիկ. վիզա վերադարձի նպատակով

Վիզա կամավորական աշխատանքի նպատակով

Հուշաթերթիկ կամավորական աշխատանքի մասին

Վիզա հայրենադարձների համար՝ ըստ BVFG

Հուշաթերթիկ․ հայրենադարձներ՝ ըստ BVFG

Դիմում-հարցաթերթիկ ազգային վիզայի համար

Լրացման ենթակա դիմում-հարցաթերթիկը կարող եք գտնել հետևյալ հղումով՝ https://videx-national.diplo.de

Հայտարարություն հասանելիության վերաբերյալ

Հայտարարության տեքստը՝ այստեղ

Տեղեկություններ «արգելափակված» հաշվեհամարի վերաբերյալ

անգլերեն՝ https://www.auswaertiges-amt.de/en/sperrkonto/388600

գերմաներեն՝ https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488


Այլ տեղեկություններ

դեպի էջի սկիզբ