Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Ցուցումներ անչափահասների համար

22.02.2018 - Հոդված

Դիմելու կարգը

Յուրաքանչյուր անչափահաս դիմումատուի համար լրացվում է առանձին դիմում-հարցաթերթիկ, որը ստորագրում են խնամակալները (որպես կանոն՝ ծնողները): Եթե դիմումատուի 16 տարին լրացել է, նա նույնպես ստորագրում է դիմում-հարցաթերթիկի տակ:

Յուրաքանչյուր անչափահասի համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել առանձին պայմանավորվածություն: Հարցազրույցին անչափահաս դիմումատուի ներկայությունը պարտադիր է:

Խնամակալների համաձայնությունը

Անչափահաս դիմումատուների (մինչև 18 տարեկան) փաստաթղթերն ընդունվում են բոլոր խնամակալների (որպես կանոն՝ ծնողների) կողմից նոտարական հաստատմամբ տրված համաձայնության առկայության դեպքում:

Համաձայնության մեջ նշվում է, որ խնամակալ(ներ)ը համաձայն է(են), որ իր (իրենց) զավակը մեկնի երկրից: Նաև նշվում է, թե ինչ ժամանակահատվածի և ինչ նպատակի համար է համաձայնությունը տրված (օր.` մինչև երեք ամսով, հանգստի, հյուր գնալու, մշտական բնակության և այլ նպատակների համար):

Նշվում է նաև, թե ում ուղեկցությամբ է մեկնում անչափահասը (օր.` տատիկի հետ (նշել անուն-ազգանունը)/ առանց ուղեկցության,  որ ավիաուղիներով, որ օդանավակայան է ժամանելու /  կնոջս կամ ամուսնուս հետ (նշել անուն-ազգանունը) հետ):

Հասկանալի է, որ խնամակալի իրավունքներով պայմանավորված՝ համաձայնությունը ժամանակային առումով պետք է համապատասխանի ճամփորդության նախատեսված ժամանակահատվածին:

Ուստի դեսպանությունը վիզայի դիմումի հետ ընդունում է խնամակալ(ներ)ի՝ առավելագույնը 6 ամիս առաջ տրված համաձայնությունը:

Հատուկ դեպքեր

ա. եթե խնամակալը/ները Հայաստանում չեն բնակվում, համաձայնությունը հաստատում են՝

  • գերմանական որևէ իրավասու մարմնում կամ
  • նոտարի մոտ:

բ. եթե խնամակալներից մեկը մահացել է, պետք  է ներկայացնել վերջինիս մահվան վկայականը

գ. եթե միակ խնամակալը մայրն է, այդ մասին պետք է նշված լինի անձնագրում կամ ծննդյան վկայականում:

Այլ փաստաթղթեր չեն ընդունվում:

Անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները և յուրաքանչյուրից՝ մեկական պատճեն:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դեսպանությունը, ելնելով երեխայի/անչափահասի շահերից, իրեն իրավունք է վերապահում անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած պահի պահանջել հավելյալ փաստաթղթեր: Հայցում ենք Ձեր ներողամտությունը:

դեպի էջի սկիզբ