Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Տեղեկություն բիոմետրիկ լուսանկարների վերաբերյալ

22.02.2018 - Հոդված

Գերմանիայի դեսպանությունը վիզայի ընթացակարգի համար ընդունում է միայն թարմ, բիոմետրիկ (կենսաչափական) լուսանկարներ։ Պահանջվող լուսանկարի վերաբերյալ ցուցումները կարող եք գտնել լուսանկարների նմուշների ցուցատախտակում, ինչպես նաև նմուշ-թերթիկում։

Նմուշների ցուցատախտակ
Նմուշ-թերթիկ

դեպի էջի սկիզբ