Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Իրավահյուպատոսական բաժնի աշխատանքային ժամերը

Բացված օրացույցի վրա գրիչ

Հերթագրում պայմանավորվածության համար, © colourbox.de

Հոդված

Հյուպատոսական հարցերով դեսպանություն կարելի է դիմել երկուշաբթիից հինգշաբթի՝ ժամը 14.00 – 15.00:

Երկուշաբթի և չորեքշաբթի օրերին՝
Պատճենների վավերացում
Երեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին՝

Ստորագրության վավերացում (Դատվածության և հետախուզման առկայության մասին տեղեկանք Գերմանիայից, Լիազորագիր, ԳԴՀ ՔԿԱԳ մարմիններին ներկայացվող փաստաթղթերին կից լիազորագիր, բանկային հաշվի բացում և այլն)
Հյուպատոսական տեղեկանքներ (Սահմանը հատելու վերաբերյալ փաստաթուղթ, Թոշակի մասին տեղեկանք, Տեղեկանք բնակության վայրի վերաբերյալ)

Երկուշաբթիից մինչև հինգշաբթի օրերին՝

Դիմում ԳԴՀ անձնագիր ստանալու վերաբերյալ՝

Անձնագրի համար դիմումներ ընդունվում են երկուշաբթիից հինգշաբթի՝ ժամը 13:30-ին:

Խնդրում ենք նախապես հերթագրվել էլ. փոստով՝ օգտագործելով դեսպանության հետադարձ կապի ձևաթուղթը կամ հեռախոսով:

Հեռախոսային խորհրդատվություն՝
Երկուշաբթիից հինգշաբթի՝ ժամը 10:00 – 11:00:

Հեռ․՝ +374 10 52 45 81


Այլ տեղեկություններ

դեպի էջի սկիզբ