Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Ամուսնություն Հայաստանում

Ամուսնական մատանիներ

Ամուսնական մատանիներ, © picture alliance / ZB

01.12.2017 - Հոդված

Եթե դուք ցանկանում եք ամուսնանալ Հայաստանում, ապա պարտադիր է ներկայացնել ապոստիլով հաստատված գերմանական ամուսնության իրավունքի վկայական (Ehefähigkeitszeugnis mit Apostille)՝ կից թարգմանությամբ։ Թե´ վկայականը և թե´ ապոստիլը հարկ է ձեռք բերել Գերմանիայում։ Պարտադիր է ներկայացնել նաև վավերական անձնագիր՝ կից թարգմանությամբ։ Թարգմանությունները նպատակահարմար է ձեռք բերել Հայաստանում։

Ըստ դեսպանության ունեցած տեղեկության՝ Գերմանիայում դեռևս հաշվառված անձանց դեպքում որպես կանոն ընդունելի է նաև ապոստիլով հաստատված տեղեկանք հաշվառման մասին (կից թարգմանությամբ), որը տվյալներ պետք է պարունակի ընտանեկան դրության վերաբերյալ։

Այլ տեղեկություններ

Տեղեկություններ քաղաքացիական կացությանն առնչվող վկայականների և ապոստիլի մասին

Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր  և վկայականներ

դեպի էջի սկիզբ