Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Հետազոտություններ և տեխնոլոգիաներ

27.02.2018 - Հոդված

Ստորև նշված են գերմանական մի քանի կարևոր գիտահետազոտական կազմակերպությունների կայքերի (անգլերեն) հասցեները, որտեղ կարող եք ծանոթանալ նրանց կողմից իրականացվող ծրագրերին կամ տրամադրվող աջակցությանը:


Հետազոտությունների գերմանական ընկերակցություն
Ֆրաուենհոֆեր-ընկերակցություն
Հելմհոլց-գերմանական հետազոտական կենտրոնների ընկերակցություն
Մաքս-Պլանկ-ընկերակցություն

դեպի էջի սկիզբ