Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Մատչելիության գնահատման ձևաթերթիկ

Հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց համար կայքի մատչելիության վերաբերյալ բողոք

Այստեղ Դուք կարող եք մեզ ահազանգել մատչելիության պահանջները պահելու հարցում Ձեր արձանագրած թերությունների մասին:

Խնդրում ենք դրա համար օգտագործել ստորև ներկայացված կոնտակտային ձևաթուղթը: Նշեք Ձեր կոնտակտային տվյալները և հնարավորին հստակ նկարագրեք խոչընդոտը: Ձևաթուղթն ինքնաշխատ կերպով ուղարկում է նաև ճիշտ այն վեբհասցեն, որում Դուք արձանագրել եք թերությունը:

Հնարավոր խոչընդոտի մասին Դուք կարող եք ահազանգել նաև ժեստերի հեռախոսով, ցուցումները՝ այստեղ (գերմաներենով): Խնդրում ենք հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ժեստերի հեռախոսազանգը կարող է կատարվել միայն գերմաներեն ժեստերի լեզվով:

Ձեր տվյալները.

Տվյալների պաշտպանություն*
դեպի էջի սկիզբ