Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Հայաստանյան թարգմանիչներ

Դրոշմակնիքի լուսանկար

Դրոշմակնիքի լուսանկար, © colourbox

24.02.2020 - Artikel

Հայաստանում կան թարգմանիչներ, որոնք գրանցված են արդարադատության նախարարությունում և իրավունք ունեն կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններին ներկայացվող պաշտոնական թարգմանություններ: Արդարադատության նախարարությունը այս թարգմանիչներին որակավորման  համապատասխան քննության ավարտին տրամադրում է արտոնագիր:

Թարգմանիչների ցանկը և այլ տեղեկություններ կարող եք քաղել հետևյալ հղումից.

 http://www.justice.am/page/531

Դեսպանությունը վիզայի ընթացակարգում ընդունում է այսպիսի թարգմանություններ:

Թարգմանիչների երդմնակալություն, որը հավասարազոր լիներ Գերմանիայում թարգմանիչների երդմնակալությանը,  Հայաստանում չկա:

Գերմանիայում որևէ վկայականի ճանաչման պարագայում սակայն, օրինակ՝ բժիշկների ապրոբացիոն ընթացակարգում, Գերմանիայի պետական մարմինները ճանաչում են միայն Գերմանիայում երդվյալ թարգմանիչների կողմից իրականացվող թարգմանությունները:

nach oben