Բարի գալուստ ԳԴՀ արտգործնախարարության կայքէջերում

Վիզայի ընթացակարգը Covid-19 համավարակի ընթացքում. ընթացիկ տեղեկություններ  

Հոդված

Ստորև ներկայացվում են տեղեկություններ վիզայի համար դիմելու և վիզա ստանալու կարգի վերաբերյալ։


Ուշադրություն

Հիգիենայի կանոնների պահպանման նպատակով 11.10.2021թ.-ից դեսպանություն կարող են մուտք գործել միայն  18 տարին լրացած այն անձինք, որոնք ապաքինվել են կովիդ-19-ից կամ պատվաստված են: 18 տարին չլրացած անձինք կարող են ներկայացնել ՊՇՌ թեստ, որը հանձնել են առավելագույնը 72 ժամ առաջ: Այս կարգավորման շնորհիվ դեսպանությունը կարող է ավելացնել շենգենյան վիզայի գրանցումների քանակը:

Պատվաստված է համարվում այն անձը, որն ստացել է Գերմանիայում արտոնված պատվաստանյութի լիարժեք չափաքանակը, և որի վերջին պատվաստափուլից անցել է առնվազն 14 օր: Պատվաստման ապացույցը պետք է ներկայացնել դեսպանություն մուտք գործելիս:

Սույն հղումով կարող եք ծանոթանալ այն պատվաստանյութերին, որոնք արտոնված են Գերմանիայում.

https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html;jsessionid=D0AC54A96A358266B14C2BB0885B4800.intranet232

Ապաքինված է համարվում այն անձը, որը հիվանդացել է կովիդ 19-ով և արդեն առողջ է: Դեսպանություն մուտք գործելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել ՊՇՌ թեստի դրական պատասխանը, ապա դրան հաջորդած բացասական պատասխանը՝ գերմաներեն կամ անգլերեն տարբերակով:

Օրինակ՝ անձի ՊՇՌ թեստի պատասխանը 15.10.2021թ. եղել է դրական, ապա 21.10.2021թ.՝ բացասական: Անձն, ըստ այդմ, 22.10.2021 – 14.04.2022թ. ժամանակահատվածում համարվում է ապաքինված, ուստի այդ հիմքով կարող է վիզայի դիմումի համար մուտք գործել դեսպանություն: 


Ուշադրություն. դեսպանություն մտնելուց առաջ այցելուները նաև ջերմաչափվում են: 37,3° ցելսիուսից բարձր ջերմության դեպքում այցելուն չի կարող մտնել դեսպանություն: Պահանջվում է նաև ախտահանել ձեռքերը և դիմակ դնել:

Այն դիմումները, որոնք չեն մտնում բացառությունների կատեգորիաներից որևէ մեկի մեջ, չեն կարող ընդունվել: Խնդրում ենք հերթագրվելուց առաջ լիարժեք ստուգել՝ արդյոք Ձեր ճամփորդության նպատակը դասվում է արտոնված դասակարգումների շարքին: Ստորև նշված հղումով կարող եք ստուգել, թե Ձեր ճամփորդության նպատակը արտոնված դասակարգումների շարքում է․

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html

Ընտանիքի վերամիավորման համար (ազգային վիզա) անհրաժեշտ A1 լեզվի վկայականը հնարավոր է ներկայացնել դիմումի մշակման ընթացքում, սակայն դիմումը  վերջնականապես դիտարկվում է միայն A1 վկայականը ներկայացնելուց հետո: Գյոթե կենտրոնն արդեն մի քանի ամիս է՝ կազմակերպում է քննություններ և առաջարկում լեզվի առցանց դասեր:

A1 սերտիֆիկատները, որպես կանոն, ունեն մեկ տարվա վավերականություն: Եթե համավարակի պատճառով չեք հասցրել դիմել վիզայի համար, կամ տրամադրված վիզան չեք կարողացել օգտագործել, ամենավաղ մոդուլի տրման ամսաթվից 18 ամիսը չգերազանցած A1 սերտիֆիկատները կընդունվեն, եթե գերմաներենի բավարար իմացությունը վիզայի համար դիմելու պահին դեռ պահպանված լինի:

Վիզա Շվեդիայի, Բելգիայի և Լյուքսեմբուրգի համար

Դեսպանությունը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ ներկայում Շվեդիայի, Բելգիայի և Լյուքսեմբուրգի վիզայի դիմումներ հիմնականում չեն ընդունվում: Այդ երկրներ մեկնելու վիզայի ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկություններ կարող եք ստանալ այդ երկրների՝ Հայաստանի համար իրավասու համապատասխան դեսպանությունների կայքերից:


Բոլոր դիմումները պետք է ներկայացնել լիարժեք փաթեթով՝ ըստ դեսպանության կայքում հրապարակված հուշաթերթիկների:  Ոչ լիարժեք դիմումներին ընթացք է տրվում միայն բացակայող փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, ինչի պատճառով հնարավոր է, որ դիմումատուն ստիպված լինի վերամրագրել թռիչքը կամ բաց թողնել նախատեսված հանդիպումները:

Դեսպանությունը կրկին նախազգուշացնում է, որ վիզայի առկայությունն ինքնըստինքյան չի ենթադրում երկիր մուտք գործելու թույլտվություն: Եվրամիություն մուտք գործելու որոշումը կայացնում են սահմանային ծառայողները/ ավիաընկերությունները՝ հիմք ընդունելով գործող դրույթներն ու առողջապահական ընթացիկ կարգադրությունները: Դեսպանությունը մուտք գործելու իրավունքի վրա որևէ ազդեցություն չունի: Դուք պետք է Ձեզ հետ ունենաք համապատասխան տեղեկանքներ, անհրաժեշտության դեպքում նաև՝ թարգմանված, և ճամփորդությունից կարճ ժամանակ առաջ տեղեկանաք ընթացիկ կարգադրություններին: Դրանք կարող են ըստ իրավիճակի շատ արագ փոփոխվել:

Ազգային վիզայի դիմում ներկայացնելու համար կարելի է սովորականի պես հերթագրվել՝ հարցազրույցի օր և ժամ ամրագրելով առցանց համակարգի միջոցով: 

Իրանի քաղաքացիներին խնդրում ենք պայմանավորվածություն ամրագրել բացառապես Իրանի քաղաքացիների համար նախատեսված հերթագրման ցուցակով: Այլ ցուցակներով ամրագրումները չեն կարող ընդունվել:


Կրկին սիրով հիշեցնում ենք, որ առցանց հերթագրման համար հարկ չկա դիմել ճամփորդական գործակալություններին: Առցանց հերթագրումն անվճար է: Դեսպանությունը չի համագործակցում ճամփորդական կազմակերպությունների կամ այլ անձանց հետ:

Գերմանիա մուտք գործելու վերաբերյալ օրենսդրական տեքստեր (անգլերեն և գերմաներեն)

դեպի էջի սկիզբ